„Obaly pro potravinářský průmysl mají celou řadu svých specifik. Nejen samotná výroba, ale i dodání obalů zákazníkovi tak musí být zcela bezchybné a v rámci celého procesu být dodrženy všechny zákonné a hygienické požadavky.“

Zákon č. 258/2001 Sb. a vyhláška 38/2001 Sb.

Námi dodávané obaly jsou zdravotně nezávadné a odpovídají požadavkům vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy. Všechny námi distribuované obaly jsou řádně označeny materiálem, ze kterého je obal vyroben.

Obaly určené pro potravinářský průmysl nesmějí:

  • obsahovat patogenní mikroorganismy,
  • být zdrojem mikrobiálního znečištění,
  • narušovat žádoucí mikrobiální a enzymové pochody
  • uvolňovat do potravin své složky ohrožující zdraví
  • způsobovat v potravině nežádoucí změny
  • ovlivňovat organoleptické vlastnosti
  • být ani dočasně použity pro nepotravinářské účely

Potisk obalů určených pro potravinářský průmysl:

  • obaly určené pro styk s potravinami mohou být ofsetem potištěny jen na plochách, které nepřicházejí do přímého styku s potravinami
  • k barvení, potiskování a dekoraci obalů určených pro styk s potravinami používáme jen barviva a pigmenty, které jsou ve výrobcích pevně zakotveny a nedochází k migraci zdravotně škodlivých reziducí do potraviny
  • stejně tak pro zušlechtění potištěného obalu používáme nízkomigrační laky

Univerzální obaly

Univerzální obaly

Standardní klopové krabice

Standardní klopové krabice

Přepravní boxy

Přepravní boxy

Obaly na potraviny

Obaly na potraviny

Blistr a skin karty

Blistr a skin karty

Displeje, samoprodavače

Displeje, samoprodavače

Vývoj a konstrukce obalů

Vývoj a konstrukce obalů

Tisková a merkantilní produkce

Tisková a merkantilní produkce

Skladování a logistika

Skladování a logistika

Doplňující služby

Doplňující služby