Na počátku vývoje každého obalu se nabízí nepřeberné množství ideových řešení a pouze za pomoci rozsáhlých technických znalostí a zkušeností je možné zvolit tu nejvhodnější variantu. Volba tvaru a materiálu se odvíjí od fyzických parametrů baleného produktu, předpokládaných funkcí obalu a dalších aspektů, jako např. ceny. Mimo technických omezení existují též omezení estetická. Někdy je nutné tvarem vystihnout vizuální styl společnosti, jindy produkt samotný.

Naši zkušení konstruktéři, za podpory profesionálního konstrukčního softwaru Artios a vybavené dílny, nám umožňují vytvářet osobité obaly, které dokonale vystihují povahu baleného produktu a nikdy nezůstávají ve stínu konkurence.

Vymyslet obal přímo na míru potřebám našich zákazníků je naší každodenní prací. Při vývoji každého nového obalu se soustředíme zejména na následující aspekty, za předpokladu dodržení nejlepšího možného propojení tvaru, materiálu a potisku:

  • jaký produkt balíme a co o něm víme?
  • vyráběné množství vs. volba výrobního procesu
  • funkce obalu
  • grafický design obalu
  • možnosti a podmínky skladování obalu (baleného produktu)
  • cena

Po konstrukčním návrhu dochází k vyhotovení funkčního prototypu, který se testuje přímo s daným produktem. Maketa se v případě potřeby dále upravuje, strukturální design následuje design grafický. Po konečném schválení prototypu obalu je zákazníkovi předložena cenová kalkulace a možné termíny výroby.

Přejete si tento produkt?

Zaujali jsme vás?