Produkce našich obalů je životnímu prostředí příznivá

Většina našich obalů je vyrobena z 100 % recyklovatelného materiálu, jehož základem je sběrový (recyklovatelný) papír. Obaly z vlnité lepenky mají výrazně méně negativní dopad na životní prostředí a pro zákazníka jsou navíc výrazně úspornější, než například plastové obaly. Při produkci všech našich obalů se snažíme minimalizovat odpad vzniklý při výrobě obalů a používáme výhradně netoxická lepidla a barvy. Máme oprávnění k užívání evropského symbolu RESY, který garantuje recyklaci materiálu ze všech přepravních balení a dalších papírových obalů, obalů z kartonu či vlnité lepenky. V České republice jsme zapojeni do celorepublikového systému EKO-KOM, který zajišťuje třídění, recyklaci a využití obalového odpadu na kvalitní evropské úrovni.

 

Jak vlastně recyklace papíru probíhá?

Nejčastější forma recyklace papírů je jeho opětovná výroba. Papír se sype do nádrží s vodou, kde se rozmixuje do stavu podobného řídké kaši, která obsahuje papírová vlákna. Po odstranění nečistot se směs nanese na síto, kde se vytvoří požadovaná vrstva papíru, která se dále lisuje a pak suší, protože směs obsahuje zhruba 95 % vody. Papír lze tímto způsobem recyklovat přibližně 5krát, každou recyklací se papírové vlákno zkracuje.

 

 

Zaujali jsme vás?

Kontaktujte nás