INAPA – specialista na průmyslové obaly

Mít obyčejnou krabici nebo přepravní obal z INAPY je nesrovnatelný rozdíl.

 

Jak při realizaci zakázky postupujeme?

 

comp1. Konzultace se zákazníkem a detailní analýza situace:

Obal je nedílnou součástí logistického řetězce každého výrobku. Výběr obalu do značné míry ovlivňuje nejen náklady spojené například s přepravou či skladováním výrobků, ale i jednotlivé procesy, které uvnitř každého logistického řetězce vznikají. Součástí detailní analýzy, která je prvním krokem k úspěšnému a efektivnímu obalovému řešení, je pak například identifikace slabých míst logistického řetězce, návrhy na zlepšení a v neposlední řadě také způsob, jak dosáhnout úspory nákladů.

 

rozkres2. Specifikace obalu a cílů zákazníka

Obaly musí splňovat celou řadu funkcí. Ochrannou, estetickou i cenově hospodárnou. Aby bylo námi navržené obalové řešení v naprostém souladu s vašimi požadavky, je pro nás důležité znát detailně nejen váš výrobek či produkt určený k balení, ale i celý jeho proces balení (způsob manipulace, podmínky skladování a přepravy, klimatické podmínky apod.)

 

nákres3. Návrh a konstrukce obalového řešení

Tým našich zkušených konstruktérů provádí návrh obalového řešení v souladu s individuálními potřebami každého zákazníka. Výkresová dokumentace a vzorek obalu (či jeho prototyp) je důležitou fází k jeho úspěšné realizaci. Zákazník získává zcela jasnou představu o tom, jak bude obal vypadat a současně jej může před zahájením výrobního procesu i otestovat v rámci svého vlastního provozu.

 

cmyk4. Volba správné tiskové technologie

Dokonalý tisk může pokazit špatně zvolený materiál, špatně zvolená tisková technologie může pokazit dokonalý materiál. Součástí naší nabídky tiskové produkce je celá řada tiskových technik. Mezi ty nejčastěji používané řadíme ofset, flexotisk a sítotisk. Na tisk navazují technologie zušlechťování povrchu tiskoviny jako je lesklé i matné lakování, horká ražba zlatou či stříbrnou folií nebo laminace.

 

rule5. Výroba obalů

Výrobní proces každého obalu je zahájen po konečném schválení vzorku obalu (prototypu). V průběhu celého výrobního procesu dodržujeme kvalitu výroby na nejvyšší možné úrovni a jeho součástí je i pečlivá výstupní kontrola již hotových obalů.

 

paleta6. Kompletace obalů

Hotový obal dodáváme zákazníkovi v předem dohodnuté podobě. Obal je možné zákazníkovi dodat nezkompletovaný, v rozloženém (plochém) stavu, stejně jako je možné obal dodat již složený do své konečné podoby.

 

auto7. Logistika a skladování

Různá obalová řešení dle svého charakteru určují i možnosti skladování. Zákazníkovi obvykle dodáváme celé objednané množství obalů najednou. Disponujeme však dostatečnou plochou na skladování materiálu i hotové produkce, proto v rámci našich služeb nabízíme i pravidelné dodávky obalů v režimu just-in-time.

Zaujali jsme vás?

Kontaktujte nás