Základní myšlenkou je celosvětově podporovat ekologicky šetrné, sociálně prospěšné a ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů a tím napomoci chránit mizející, ohrožené a devastované lesy.

Pro veřejnost je poznávacím znamením tohoto programu ochranná známka FSC® C121016. Logo FSC® na výrobku znamená záruku, že svým nákupem podporujete lesní hospodaření šetrné k přírodě a místním lidem.

Společnost INAPA s.r.o. získala Certifikát zpracovatelského (spotřebitelského) řetězce. Může zaručit, že konečný výrobek pochází z lesů s certifikátem FSC®.

 

Zaujali jsme vás?

Kontaktujte nás