„Obaly pro potravinářský průmysl mají celou řadu svých specifik. Nejen samotná výroba, ale i dodání obalů zákazníkovi tak musí být zcela bezchybné a v rámci celého procesu být dodrženy všechny zákonné a hygienické požadavky.“

Zákon č. 258/2001 Sb. a vyhláška 38/2001 Sb.

Námi dodávané obaly jsou zdravotně nezávadné a odpovídají požadavkům vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy. Všechny námi distribuované obaly jsou řádně označeny materiálem, ze kterého je obal vyroben.

Obaly určené pro potravinářský průmysl nesmějí:

  • obsahovat patogenní mikroorganismy,
  • být zdrojem mikrobiálního znečištění,
  • narušovat žádoucí mikrobiální a enzymové pochody
  • uvolňovat do potravin své složky ohrožující zdraví
  • způsobovat v potravině nežádoucí změny
  • ovlivňovat organoleptické vlastnosti
  • být ani dočasně použity pro nepotravinářské účely

Potisk obalů určených pro potravinářský průmysl:

  • obaly určené pro styk s potravinami mohou být ofsetem potištěny jen na plochách, které nepřicházejí do přímého styku s potravinami
  • k barvení, potiskování a dekoraci obalů určených pro styk s potravinami používáme jen barviva a pigmenty, které jsou ve výrobcích pevně zakotveny a nedochází k migraci zdravotně škodlivých reziducí do potraviny
  • stejně tak pro zušlechtění potištěného obalu používáme nízkomigrační laky

Univerzální obaly

klopovky

Univerzální obaly

Standardní klopové krabice

klopovka

Standardní klopové krabice

Přepravní boxy

Cardboard container with wooden pallet

Přepravní boxy

Obaly na potraviny

skladackova_kartonaz

Obaly na potraviny

Blistr a skin karty

cmyk

Blistr a skin karty

Displeje, samoprodavače

krabice

Displeje, samoprodavače

Vývoj a konstrukce obalů

artios

Vývoj a konstrukce obalů

Tisková a merkantilní produkce

pantone

Tisková a merkantilní produkce

Skladování a logistika

Boxes and barrels in big industrial warehouse

Skladování a logistika

Doplňující služby

otevrena_vlna

Doplňující služby